Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

Lastnik spletne strani ma-alenka  je podjetje MA – Energijsko in poslovno svetovanje, Alenka Kink Pušnik s.p. (v nadaljevanju samo kot »Alenka Kink Pušnik s.p«), ki se zaveda, da je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V sled temu posvečamo varstvu osebnih podatkov veliko pozornost in spoštujemo zasebnost naših uporabnikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

Tako na spletnih straneh skupaj s kvalitetnimi vsebinami zagotavljamo tudi pravico uporabnikov, da sami odločajo o uporabi svojih podatkov. Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih podjetje Alenka Kink Pušnik s.p. zbira od uporabnikov, še posebej tistih, ki na spletnih straneh oddajajo podatke preko kontaktnega obrazca. Ta politika zasebnosti ureja tudi, ali te podatke obdelujemo na podlagi podanega soglasja ali na drugi pravni podlagi, v kakšne konkretne namene jih uporabljamo in kakšne so pravice uporabnikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov na spletnih straneh Ma-alenka je podjetje Alenka Kink Pušnik s.p., Trg revolucije 4 b, 1420 Trbovlje. Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov je uporabnikom dosegljiva na info@ma-alenka.si .

Katere osebne podatke obdelujemo

Pridobljeni podatki, ki jih upravljavec zbirke osebnih podatkov hrani od uporabnikov:

 • osnovni kontaktni podatki (ime in priimek in e-naslov);
 • podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe za najetih storitev  (davčna številka, cena, način plačila, datum plačila, podatki o izdanem računu ipd.);
 • pretekla povpraševanja, računi, podporni zahtevki;
 • IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za storitev);
 • kadar je obdelava osebnih podatkov uporabnikov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki jo je uporabnik sklenili z nami ali ker je od nas želel ponudbo;
 • kadar uporabnik za obdelavo svojih osebnih podatkov poda privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer ima vedno pravico, da dano privolitev prekliče (npr. za prilagojeno obveščanje o naši ponudbi)
 • kadar imamo za obdelavo osebnih podatkov uporabnika zakonit interes (npr. ko uporabniku pošljemo e-pošto v primeru, …)

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih pridobimo od uporabnikov storitev spletnih strani Ma-alenka lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z uporabniki glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na njihova povpraševanja;
 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte ali navadne pošte);
 • tržno komuniciranje na podlagi prilagojenih oz. individualiziranih ponudb in sporočil;
 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
 • za komuniciranje z naročniškim oz. (pred)pogodbenim razmerjem;
 • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih po e-pošti ;
 • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po e-pošti ter opravljanje telefonskih klicev;

Ob poslanih elektronskih sporočilih beležimo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beležimo oglede in akcije na spletnih straneh Ma-alenka. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb  ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo in analiziramo ter ocenjujemo aktivnosti in merjenje zanimanja uporabnikov.

Naročanje na storitve

Namen: Pri naročanju na naše storitve obdelujemo vaš ime in priimek, (naslov) in telefonsko številko.

Pravna podlaga: Osebne podatke  obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve.

Rok hrambe: Podatke o vaši elektronski pošti bomo hranili do vašega preklica oz. eno leto po zaključku terapije.

Čas hrambe osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi privolitve uporabnikov, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z njihove strani. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med podjetjem Alenka Kink Pušnik s.p. in posameznim uporabnikom, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe (dobave  storitve).

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z uporabnikom.

Če bi v podjetju Alenka Kink Pušnik s.p. prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bo podjetje zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisalo.

Varovanje osebnih podatkov

Osebne podatke uporabnikov obdelujemo na podlagi zakonskega pravnega temelja:

 • Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma
 • in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od podjetja Alenka Kink Pušnik s.p, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznih uporabnikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Upravljavec zagotavlja ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje pridobljenih podatkov in jih v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. V podjetju Alenka Kink Pušnik s.p. izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice ne posredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov uporabniki niso dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujejo, ne morejo prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo ne posredovanje povzroči navedene posledice, bo podjetje Alenka Kink Pušnik s.p. navedlo vsakič, ko bo od uporabnika pridobival osebne podatke.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

 • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
 • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
 • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
 • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Upravljavec bo vsako željo uporabnika po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

Vsak uporabnik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu  (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-poštnega sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@ma-alenka.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko uporabnik naslovi v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od uporabnika zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da uporabnika ne moremo zanesljivo identificirati.

Na zahtevo uporabnika s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Uporaba piškotkov

Podjetje Alenka Kink Pušnik s.p. zbira osebne podatke uporabnikov tudi ob obisku spletnih straneh Ma-alenka, prek piškotkov, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portala ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu.

Obisk spletne strani

Namen: Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku ponudnika gostovanja avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika. Na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran se beležijo podatki o obisku spletnih strani, in sicer IP naslov obiskovalcev, verzija brskalnika, datum in ura ter podatek o ponovni povezavi. Tako zbranih podatkov ne obdelujemo posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Pogodbeni obdelovalec (ponudnik gostovanja spletnega strežnika) osebne podatke obdeluje samo za namen zagotavljanja storitve vzdrževanja spletnega mesta.

Pravna podlaga: Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.

Rok hrambe: Čas hrambe dnevniških datotek spletnega strežnika je omejen na 30 dni.

Kot uporabnik spletnih strani Ma-alenka se uporabnik strinja, da se mu v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani in spletno analitiko.

Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega uporabnika, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Podrobnosti o politiki piškotkov je dosegljiva na spletni strani https://www.ma-alenka.si/spletni-piskotki/

Pravno obvestilo

Vse vsebine objavljene na spletnih straneh Ma-alenka, so last podjetja Alenka Kink Pušnik s.p. Brez dovoljenja podjetja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Podjetje Alenka Kink Pušnik s.p. ni odgovorno za morebitne težave pri delovanju spletne strani in si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb objavljenih vsebin.

Informacije o upravljavcu in dostop do osebnih podatkov

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:

MA – Alenka Kink Pušnik s.p.

Trg revolucije 4B, 1420 Trbovlje

info@ma-alenka.si

041 266 890